Capizzone in čebelnjak – kako se lahko naučimo na čebele gledati z drugačnimi očmi

//Capizzone in čebelnjak – kako se lahko naučimo na čebele gledati z drugačnimi očmi

Capizzone in čebelnjak – kako se lahko naučimo na čebele gledati z drugačnimi očmi

Občina Capizzone je kot pilotna občina v okviru projekta BeeAaware! predlagala že vrsto pobud za zaščito in podporo solitarnih čebel. Solitarne čebele spadajo med opraševalke, katerih potencial je pri opraševanju še večji kot pri domači čebeli (Apis mellifera).

Ape su fiore di borragine Allais.JPG

Med številnimi predlogi, ki jih je občina podala v okviru omenjenega projekta, je bil tudi predlog za ureditev mest, ki so primerna za gnezdenje teh dragocenih žuželk, saj imajo slednje pri odkrivanju tovrstnih mest vedno več težav, zlasti na urbanih območjih.

Občina je zato vzpostavila stik s Čebelarsko zvezo pokrajine Bergamo, ki že od leta 1983 povezuje lokalne čebelarje. Zveza deluje kot stična točka za čebelarje in jih podpira pri reševanju številnih in tudi čedalje večjih težav, s katerimi se zadnja leta soočajo. Čebelarska zveza vsako leto prireja tečaje za osvežitev znanja s področja tehnik in tehnologij čebelarjenja (zatiranje varoze, preprečevanje rojenja itd.) in najnovejših predpisov o zdravstvenem varstvu čebel (register čebelnjakov, označevanje in predpisi s področja varnosti živil), v sodelovanju z drugimi organizacijami, kot sta Botanični vrt Bergamo in Castanicoltori Orobici Association, pa organizira tudi dogodke, s katerimi želi izostriti zavest o zelo aktualnih vprašanjih, kot so npr. boj proti uporabi pesticidov, ki povzročajo umrljivost čebel, ohranjanje biotske raznovrstnosti ali o izboljšanju znanja o čebeljih pridelkih, zlasti medu.

Rezultat sodelovanja občine s čebelarsko zvezo bo postavitev čebeljega hotela, umetne zgradbe, ki je narejena iz izključno naravnih materialov, predvsem lesa, tem najpomembnejšim in neutrudnim opraševalkam pa zagotavlja varstvo in prostor za gnezdenje.

Novo gnezdišče bodo dopolnjevale tudi informativne table, ki bodo namenjene seznanjanju in ozaveščanju prebivalstva o pomenu varstva okolja in lokalnega ekosistema s poudarkom na dobrem počutju teh majhnih, a zelo pomembnih žuželk – s pomočjo tehničnih informacij glede potrebnih materialov, ki so navedene na panojih, bodo lahko krajani manjši hotel za čebele postavili na svojih vrtovih in s tem konkretno prispevali k zaščiti solitarnih čebel.

Druga pobuda občine Capizzone je praznik medu, dogodek, s katerim bodo organizatorji poskušali  ozavestiti lokalne prebivalce o pomenu zaščite čebel kot osnovnih opraševalk in bioindikatorjev razmer v okolju, v katerem živijo. Praznik bo potekal konec poletja 2019.

Ape su fiore Rapis 2.jpg

By |2019-06-18T15:34:26+02:00junij 18th, 2019|Projekt|0 Comments

About the Author:

CIPRA
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z nacionalnimi odbori in regionalnim odborom v vseh sedmih alpskih državah. Z, ki zastopa več kot sto društev in organizacij iz sedmih alpskih držav. CIPRA Zse zavzema se za trajnostni razvoj na območju Alp, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter za regionalno raznovrstnostti in reševanje skupnih problemov v alpskem prostoru.

Leave A Comment

Die CIPRA setzt BeeAware! in Kooperation mit dem Gemeindenetzwerk «Allianz in den Alpen» und dem Verein «Alpenstadt des Jahres» um. Das Projekt wird von dem Deutschen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Nuklearer Sicherheit (BMU) und aus Drittmitteln finanziert.