Pogosta vprašanja (FAQ)

/Pogosta vprašanja (FAQ)
Pogosta vprašanja (FAQ)2018-09-18T17:13:32+02:00
Za kaj gre v projektu BeeAware! ?2018-12-18T13:53:17+02:00

Projekt BeeAware! se izvaja v pilotnih občinah v Alpah. Vsaka udeležena občina prejme tako imenovani varovalni paket za čebele, ki obsega različne ukrepe, ozaveščanje in gradivo. Spremljevalci in spremljevalke kot tudi strokovnjaki in strokovnjakinje nam pomagajo pri prilagajanju varovalnih ukrepov pri posameznemu okolju.

Kdo je organizator projekta BeeAware! ?2018-09-18T16:08:04+02:00

Mednarodna komisija za varovanje Alp CIPRA izvaja projekt BeeAware! v sodelovanju z občinskim omrežjem Povezanost v Alpah in društvom Alpsko mesto leta. Projekt se financira iz sredstev Zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMU) ter iz drugih virov.

 

Kdo se lahko udeleži?2018-09-18T15:06:13+02:00

Posamezne občine oziroma mesta v Alpah. Če želite kandidirati, se morate najprej včlaniti v omrežje Povezanost v Alpah ali društvo Alpsko mesto leta.

Do kdaj lahko zaprosite za udeležbo pri projektu BeeAware! ?2019-06-03T14:37:36+02:00

Prošnjo lahko oddate do oktobra 2018.

Neodvisno od tega nam lahko kadar koli sporočite svoje ideje za projekte in pobude glede varstva čebel. Kontaktna oseba pri organizaciji CIPRA International je international@cipra.org (eMail). Obstaja možnost, da bodo na podlagi projekta BeeAware! sledili nadaljnji projekti.

Kaj lahko storim, da bi pomagal/-a čebelam in jih zaščitil/-a?2018-09-18T15:10:04+02:00

Vsakdo lahko stori nekaj za čebele, ne glede na to, ali gre za divje čebele samotarke ali medonosne čebele. Za več informacij preglejte naš blog.

Kako dolgo se izvaja projekt BeeAware?2018-09-18T15:10:52+02:00

Projektno obdobje je od leta 2018 do 2021. V letih 2019 in 2020 je v posameznih občinah načrtovano izvajanje varovalnih ukrepov za čebele.

Die CIPRA setzt BeeAware! in Kooperation mit dem Gemeindenetzwerk «Allianz in den Alpen» und dem Verein «Alpenstadt des Jahres» um. Das Projekt wird von dem Deutschen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Nuklearer Sicherheit (BMU) und aus Drittmitteln finanziert.