Poziv k reševanju čebel na Bavarskem doživel izjemen uspeh

//Poziv k reševanju čebel na Bavarskem doživel izjemen uspeh

Poziv k reševanju čebel na Bavarskem doživel izjemen uspeh

Od 31. januarja do 13. februarja 2019 se je v mestne hiše bavarskih mest in občin vila prava reka volilnih upravičencev, ki so želeli oddati svoj glas v podporo varstvu biotske raznovrstnosti. V začetku leta 2019 so predstavniki Ekološko-demokratske stranke (ÖDP), Zveze 90 in Zelenih ter Deželne zveze za varstvo ptic (LBV) sprožili pobudo za razpis zgodovinskega referenduma Vrstna pestrost – rešite čebele!, ki naj bi omogočil sprejetje najučinkovitejše zakonodaje na področju varstva narave in biotske raznovrstnosti v EU.

To je bil zagotovo velik izziv, saj so predlagatelji referenduma želeli zbrati približno milijon podpisov in tako za potrditev osnutka zakona pridobiti 10 % bavarskih volivcev. Okoljsko osveščeni Bavarci so se na njihovo pobudo odzvali z veliko navdušenja in pozitivne energije, število zbranih glasov pa je za ohranitev in varstvo biotske raznovrstnosti pomemben zgodovinski uspeh.

Ključni vzroki za zmanjševanje biotske raznovrstnosti

Različne znanstvene študije pričajo o dramatičnem upadanju biotske raznovrstnosti. Kot izhaja iz nedavno objavljenega preglednega znanstvenega članka, ki prinaša primerjalno analizo 73 študij z omenjenega področja, se pri 40 % vrstah žuželk, ki živijo na našem planetu, kaže trend zmanjševanja njihovega števila, tretjini vrst pa grozi izumrtje (Biological Conservation: Sánchez-Bayo/Wyckhuys, 2019).

Podobo pokrajine okoli naših velemest, ki jo poznamo z naših izletov v „zeleno naravo“, zaznamujejo obsežna monokulturni nasadi oljne repice, koruze in žita, ki kot prava zelena pušča čebelam, čmrljem in drugim žuželkam komajda še zagotavljajo potrebno hrano in prostor za gnezdenje.

Poglavitna razloga za upadanje števila mnogih specializiranih vrst sta intenzivno kmetijstvo, ki uporablja pesticide in gnojila, ter naraščajoča urbanizacija. Ljudje si s takim ravnanjem dolgoročno le škodujemo, saj je vedno manj opraševalcev, ki opravljajo pomembno nalogo, tj. opraševanje rastlin, ta pa je nenadomestljiva za pridelavo hrane.

Getreidefeld in Wittislingen Bayern.jpg

Kaj zahteva bavarsko okoljevarstveno gibanje?

Da bi trenutne razmere v naravnem okolju na Bavarskem izboljšali skladno z zahtevami trajnostnega razvoja, predvideni zakon o varstvu narave predlaga naslednje prednostne naloge:

  • vzpostavitev povezanosti med habitati za živali na celotnem območju Bavarske,
  • ohranitev živih meja, dreves in manjših vodotokov v kmetijstvu,
  • ureditev robnih pasov s cvetočim rastlinjem ob vseh potokih in jarkih, ki bi imeli vlogo varovalnega pasu,
  • spodbujanje nadaljnjega razvoja ekološkega kmetijstva,
  • preoblikovanje 10 % vseh travišč v vrstno bogate cvetoče travnike,
  • kmetovanje brez pesticidov na vseh državnih zemljiščih
  • povečanje možnosti za vključevanje naravovarstvenih vidikov v izobraževanje kmetov in gozdarjev.

Kmetje so nepogrešljivi

Walter Heidl, predsednik Bavarske kmečke zveze, je aktivistom in predlagateljem referenduma očital, da proti kmetom izvajajo negativno propagando, čeprav v kmetijsko-okoljskih programih sodeluje že skorajda polovica bavarskih kmetov. Poleg tega je druga tveganja, kot sta povečevanje obremenitev zaradi finega prahu in letalski promet, navedel kot dejavnika, ki naj v okviru aktualnega referenduma ne bi bila upoštevana.

Seveda za izgubo biotske raznovrstnosti ne gre iskati krivde le pri kmetih, vendar pa sta ohranitev biotske raznovrstnosti in bavarsko kmetijstvo med seboj tesno povezana. Pravična plačila in subvencije za ekološko kmetijstvo so zato odločilni koraki v pravo smer. In to ne velja le za Bavarsko, temveč tudi za vse druge alpske države.

Primer Bavarske ponazarja, kako pomembna sta enotnost in sodelovanje, saj tako narava kakor tudi kmetijstvo potrebujeta našo pomoč, če želimo uspešno varovati biotsko raznovrstnost in doseči trajnostno proizvodnjo hrane. Prav to pa je tudi namen projekta BeeAware!, s katerim podpiramo izvajanje ukrepov, namenjenih ohranjanju in varstvu čebel na območju sodelujočih alpskih občin.

Kateri so prihodnji koraki Nemčije?

Osnutek zakona, ki bo bavarskemu deželnemu parlamentu predložen na podlagi referendumske odločitve, bi lahko poslanci Krščanskosocialne unije (CSU) in Svobodnih volivcev (Freie Wähler) sedaj tudi sprejeli, a verjetneje je, da bosta vladajoči deželni stranki predložili svoj osnutek zakona. Markus Söder (CSU) je že napovedal okroglo mizo, ki naj bi se je udeležili pobudniki referenduma, predstavniki okolje – in naravovarstvenih organizacij in Kmečke zveze. Ti naj bi se prvič sestali 20. februarja 2019. V šestih mesecih naj bi predvidoma imeli referendum, na katerem bi bavarski prebivalci glasovali o obeh osnutkih zakona.

Na ravni nemške države je zbiranje podpisov zbudilo precej pozornosti. Zvezna okoljska ministrica Svenja Schulze (SPD) je tako že napovedala, da bo varstvo žuželk postalo eno od ključnih področij njenega delovanja, v kratkem pa bodo predloženi tudi konkretni predlogi za akcijski načrt varstva žuželk. Dejansko so to dobre novice za naše čebele in obenem pozitiven primer za to, kako lahko neposredna demokracija tudi na nadregionalni ravni doseže pomembne spremembe.

By |2019-03-06T14:07:30+02:00februar 25th, 2019|Projekt|0 Comments

About the Author:

Arite
Arite ist Forstwissenschaftlerin und begeisterte Tierschützerin. Sie ist regelmäßig zu Gast in den Alpen und ein großer Hummel-Fan.

Leave A Comment

Die CIPRA setzt BeeAware! in Kooperation mit dem Gemeindenetzwerk «Allianz in den Alpen» und dem Verein «Alpenstadt des Jahres» um. Das Projekt wird von dem Deutschen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Nuklearer Sicherheit (BMU) und aus Drittmitteln finanziert.