Prizadevanja naših pilotnih občin za zaščito čebel

//Prizadevanja naših pilotnih občin za zaščito čebel

Prizadevanja naših pilotnih občin za zaščito čebel

Številne alpske občine iz Avstrije, Francije, Italije, Lihtenštajna, Nemčije, Slovenije in Švice so prepoznale pomen zaščite čebel, zato si bodo v okviru našega projekta BeeAware! z uresničevanjem različnih ukrepov aktivno prizadevale za ohranitev teh dragocenih opraševalk. V nadaljevanju predstavljamo pet primerov, ki kažejo, kateri zanimivi ukrepi so načrtovani v okviru posameznih delnih projektov.

Zaščita divjih čebel v naravnem parku Nagelfluhkette ne pozna meja

Naravni park Nagelfluhkette je čezmejno zavarovano območje v Allgäuskih Alpah, ki leži med nemško regijo Allgäu in avstrijsko zvezno deželo Vorarlberg. Namen delnega projekta Raji za opraševanje v Naravnem parku Nagelfluhkette je vzpostavitev vrstno pestrih manjših biotopov za čebele in druge vrste žuželk v 15 občinah v soseščini parka (sedem na allgäuski strani, osem na strani Bregenzerwalda). Posebno skrb za ohranjanje biotske raznovrstnosti so pokazali predvsem prebivalci občine Riefensberg, ki je lahko zgled ostalim prav zaradi različnih ukrepov, sprejetih v okviru usmerjevalnega projekta.

Primer dobre prakse ponazarja projekt Naturbündt Neuhaus, v okviru katerega se zemljišča obdelujejo sonaravno, brez kemikalij in v skladu s starimi tradicionalnimi načeli. Dvig obstoječe biotske raznovrstnosti bosta zagotovila pogozdovanje in uporaba domačih semen. Načrtovani so tudi različni ukrepi za oblikovanje okoljske ozaveščenosti, na podlagi katerih bo mogoče tako mladi kakor starejši generaciji posredovati znanje o sonaravnem gospodarjenju in opraševanju rastlin. Drugi ukrepi so postavitev naravnih bivališč za žuželke, denimo z ureditvijo cvetličnih pasov.

Artenreicher Blühstreifen entlang eines bewirtschafteten Feldes_large.jpg

Vrstno pester pas cvetlic vzdolž obdelanega polja (c) Johan Neven

V Kranjski Gori spodbujajo ekološko čebelarstvo

V Kranjski Gori, gorenjski občini na skrajnem severozahodu Slovenije, je tradicionalno in naravi prijazno čebelarstvo še kako pomembno. Nadvse dragoceno je tudi znanje lokalnega čebelarskega društva o ekološkem čebelarstvu, zaščiti medonosnih čebel pred zajedavskimi pršicami varojami ali izbiri in razmnoževanju matic, zato bodo organizirane delavnice in predavanja, na katerih bodo čebelarji svoje bogato znanje delili s širšo javnostjo. S pomenom čebel v ekosistemu naj bi tako seznanili zlasti mlade in jih usposobili za čebelarje. Načrtovana je postavitev hotela za žuželke.

bee hive forest_large.jpg

V občini znanje o ekološkem čebelarstvu prenašajo na prebivalstvo. (c) S.Zelov

Čebelarstvo po načelih trajnostnega razvoja tudi v občini Les Belleville

Francoska občina se je odločila podpreti čebelarje, predvsem pa zaščititi temno ali nemško čebelo (Apis mellifera mellifera), naravno nastalo podvrsto zahodne čebele. V tesnem sodelovanju s Centre d’Etudes Techniques Apicoles – CETA na območju departmaja Savoja in Narodnega parka Vanoise je bil leta 2016 v kraju Belleville v dolini Encombres za to vrsto čebel ustanovljen konservatorij, v drugi izobraževalni ustanovi (Maison de l’abeille noire et de la nature) pa domujejo stalna razstava o temni čebeli, delavnica sonaravnega čebelarstva in občasna razstava, ki je posvečena različnim temam biotske raznovrstnosti. Predvideni sta postavitev pokritega prostora v dolini Encombres, ki bo čebelnjakom zagotavljal zavetje v zimskem času, in pridobitev opreme za gojenje matice temne čebele. Ljubiteljskim čebelarjem bo pri izbiri ustrezne temne čebele (odpornost proti mrazu, prilagojenost podnebju) na voljo strokovna pomoč. Organiziran bo tudi javni dogodek, v okviru katerega bo mogoče spoznati trajnostno čebelarstvo, s poudarkom na gojenju temne čebele, in katerega namen bo povečati ozaveščenost javnosti o tej temi.

dunkle Biene_large.jpg

Temna čebela (Apis mellifera mellifera) potrebuje posebne zaščitne ukrepe. (c) Juerg Vollmer / mellifera.ch

V Göfisu prostor za čebele namesto parkirišča

V avstrijski občini Göfis bodo izvedli renaturacijo opuščenega zemljišča ob kapeli sv. Sebastijana v središču vasi, ki je bilo doslej v uporabi kot parkirišče, in tako divjim čebelam omogočili hrano in primerna mesta za gnezdenje. Ekološko vrednost zemljišča bodo povečali z zasaditvijo divjega cvetja in ureditvijo bivališč za divje čebele. Postavili bodo tudi informativno tablo, ki bo opozarjala na pomen čebel. Projekt bo spremljalo intenzivno delo na področju odnosov z javnostmi, tako bodo organizirana predavanja in strokovne ekskurzije.

Hummel fliegt Blüte an_large.jpg

Temni zemeljski čmrlj na lovu za pelodnimi zrni (c) Darren Lewis

Trajna ohranitev habitatov čebel v dolini Achental kot prednostna naloga

Namen projekta Ökomodell Achental je v sodelovanju s sedmimi občinami, ki sodelujejo v projektu, ohraniti in razširiti življenjski prostor čebel na območju doline Achental na Bavarskem. Skupaj z občinami, hortikulturnimi društvi, čebelarji in kmetovalci je predvideno izvajanje ukrepov za zaščito čebel, da bi dosegli zastavljeni cilj: ozavestiti prebivalce o zaščiti čebel in njihovem življenjskem prostoru, jih motivirati in jim zagotavljati ustrezno podporo. Habitati čebel v Achentalu se bodo širili tudi v prihodnje, podpore bodo prav tako deležni čebelarji. Za uresničitev naštetih ciljev so načrtovane različne dejavnosti. Tako je med drugim predvidena ureditev trajnih nasadov cvetočih rastlin, seznanitev prebivalcev z ureditvijo čebelam prijaznega vrta, kmetov pa s čebelam prijaznim kmetovanjem. Zaščiti čebel bodo posvečeni tudi številni drugi dogodki in prireditve.

Feldblumen und Gräser_large.jpg

Poljsko cvetje in trave na kmetijskih zemljiščih in v okolici zagotavljajo žuželkam raznovrstno hrano. (c) Roman Boed

Kaj lahko v vaši občini sami storite za čebele

Zaščita naših brenčečih opraševalk je zelo pomembno. Zaščitni ukrepi občin, ki sodelujejo v projektu BeeAware!, so različni in bodo znatno pripomogli k ohranitvi biotske raznovrstnosti in trajnostnemu čebelarstvu na območju Alp. Vsak prispevek, naj bo še tako skromen, je pomemben in dragocen za zaščito čebel.

In tu ste na vrsti vi. Se sprašujete, kako lahko sami pripomorete k zaščiti čebel? Več o tem si preberite v našem prispevku Pet nasvetov o tem, kako lahko vaša občina postane čebelam prijaznejša.

Projekt BeeAware! se predstavi

Oktobra 2018 smo začeli izvajati projekt BeeAware!, ki bo v pilotnih občinah na celotnem območje Alp vse do junija 2021 uresničeval konkretne ukrepe za zaščito čebel. Izvajanje projekta bo v sodelovanju z Omrežjem občin Povezanost v Alpah in društvom Alpsko mesto leta usklajevala Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA), finančna sredstva pa bodo prispevali nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMU) kakor tudi tretje strani.

By |2019-01-09T11:46:34+02:00januar 9th, 2019|Projekt|0 Comments

About the Author:

Arite
Arite ist Forstwissenschaftlerin und begeisterte Tierschützerin. Sie ist regelmäßig zu Gast in den Alpen und ein großer Hummel-Fan.

Leave A Comment

Die CIPRA setzt BeeAware! in Kooperation mit dem Gemeindenetzwerk «Allianz in den Alpen» und dem Verein «Alpenstadt des Jahres» um. Das Projekt wird von dem Deutschen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Nuklearer Sicherheit (BMU) und aus Drittmitteln finanziert.