V Naravnem parku Nagelfluhkette nastaja raj za opraševalce

//V Naravnem parku Nagelfluhkette nastaja raj za opraševalce

V Naravnem parku Nagelfluhkette nastaja raj za opraševalce

WP_20190424_06_05_09_Pro.jpg

V manjši skupini prostovoljcev iz Riefensberga v Vorarlbergu so se odločili, da bodo za naše opraševalce skupaj storili nekaj koristnega. V kratkem času so poiskali primerno zemljišče, kjer so ob poglobljenem svetovanju Markusa Grabherja iz podjetja UMG (www.umg.at) v praksi tudi sami začeli uresničevati prve ukrepe.

Člani skupine so v okviru projekta postavili skedenj, v katerem se je mogoče seznaniti s čebelami ter čebelarstvom in je tudi sicer namenjen izobraževanju in usposabljanju. Ob pomoči gozdarskega nadzornika so na zemljišču podrli višje smreke, da je gozdni prostor dobil več sončne svetlobe, in odstranili mah s suhega travnika.

Velike korake nadaljujejo tudi v letošnjem letu: med drugim zasaditve cvetočih grmovnic na gozdnem robu, ureditve nasada starih sort sadnih dreves, gradnje suhega zidu, pri čemer bodo vmesne reže med kamni zapolnili z ilovico, odstranitve odmrlega lesa na zemljišču in izboljšanja ekološke vrednosti zemljišča s sajenjem rastišču primernih semen in sadik.

A tudi v Allgäuu ne zaostajajo za projektom iz Riefensberga. V Immenstadtu, v dolini Steigbachtal, tako v sodelovanju z lokalnim oddelkom za gozdove in varstvo narave že uresničujejo svoj vodilni projekt: na območju, kjer se je sprožil zemeljski plaz, so preoblikovali nasipe tako, da so ti zdaj čebelam prijazni.

Sodelujoči v projektu so nanizali že kar nekaj uspehov. Prvi nasip so za obiskovalce preuredili v učno pot, pri čemer so posekali drevesa, po tleh raztrosili mešanico peska in gramoza, posadili domače sadike in semena ter tako poskrbeli za obilje in pestrost medovitih rastlin, ki cvetijo od marca do septembra. Med rastlinami je speljana ozka steza, ki obiskovalce usmerja in jih opozarja na posamezne rastline in strukture. Pozornost je usmerjena na odmrli les, ilovnate zagradbe, domače grmovje in manjše mlake, kar naj bi obiskovalce spodbudilo, da se na enak način lotijo urejanja svojih vrtov.

Delo se bo intenzivno nadaljevalo tudi letos. Informacijske table bodo obiskovalce opozarjale na vlogo in pomen opraševalcev in divjih čebel ter nujno potrebno biotsko pestrost, ekološka vrednost druge terase pa bo dosežena z ustreznimi elementi.

Da se je glas o naših vodilnih projektih že raznesel po naravnem parku, priča zanimanje, ki ga izraža vse več občin za podporo pri uresničevanju varstva naših opraševalcev.

Prispevek gostujoče avtorice Carole Bauer, Naravni park Nagelfluhkette

By |2019-06-18T15:15:41+02:00junij 18th, 2019|Projekt|0 Comments

About the Author:

CIPRA
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z nacionalnimi odbori in regionalnim odborom v vseh sedmih alpskih državah. Z, ki zastopa več kot sto društev in organizacij iz sedmih alpskih držav. CIPRA Zse zavzema se za trajnostni razvoj na območju Alp, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter za regionalno raznovrstnostti in reševanje skupnih problemov v alpskem prostoru.

Leave A Comment

Die CIPRA setzt BeeAware! in Kooperation mit dem Gemeindenetzwerk «Allianz in den Alpen» und dem Verein «Alpenstadt des Jahres» um. Das Projekt wird von dem Deutschen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Nuklearer Sicherheit (BMU) und aus Drittmitteln finanziert.