Raj za čebele v Bezau-u

//Raj za čebele v Bezau-u

Raj za čebele v Bezau-u

Projekt BeeAware želi alpske občine spodbuditi k sprejemanju ukrepov za varstvo in zaščito medonosnih in divjih čebel ter njihovega življenjskega okolja. Čebele in nasploh žuželke so odvisne od neokrnjene biotske raznovrstnosti. Različnim vrstam čebel preživetje zagotavljajo različne rastline, raznovrstna gnezditvena območja in raznolika napajališča. Celovito varstvo čebel in žuželk zato temelji na ohranjanju, izboljšanju in širjenju habitatov teh nepogrešljivih opraševalcev.

V sodelovanju z Omrežjem občin Povezanost v Alpah in avstrijskim društvom Prijatelji vrtov Reuthe – Bezau želi tudi projekt witus prispevati k ohranitvi življenjskega prostora čebel in drugih žuželk.

Projekt se je začel 23. oktobra 2018, ko se je na najetem vrtu v Bezau-u začelo odstranjevanje alpske kislice. Naš namen ni ustvariti vzorčni ali ekstenzivni travnik, saj se zavzemamo za drugačno obliko kmetijske rabe. Del zemljišča zato namenjamo pridelavi zelenjave, ki je prijazna do tal. Osrednji del je 50 metrov dolga živa meja, ki cveti od pomladi do jeseni in tako žuželkam in pticam zagotavlja hrano in življenjski prostor. Posevki in visokodebelna sadna drevesa naj bi spodbujali biotsko raznovrstnost kakor tudi rabo zemljišča. Namen razprave, ki poteka od začetka projekta, pa je prebivalstvo pobliže seznaniti s to problematiko, zato bo travnik v prihodnje tudi javno dostopen.

Vsi, ki želite sodelovati pri projektu in prispevati svoje ideje, ste prisrčno vabljeni, saj bomo tako lahko naši naravi vrnili vsaj nekaj njene raznovrstnosti.

By |2019-05-20T11:02:36+01:00maj 20th, 2019|Projekt|0 Comments

About the Author:

CIPRA
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z nacionalnimi odbori in regionalnim odborom v vseh sedmih alpskih državah. Z, ki zastopa več kot sto društev in organizacij iz sedmih alpskih držav. CIPRA Zse zavzema se za trajnostni razvoj na območju Alp, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter za regionalno raznovrstnostti in reševanje skupnih problemov v alpskem prostoru.

Leave A Comment

Die CIPRA setzt BeeAware! in Kooperation mit dem Gemeindenetzwerk «Allianz in den Alpen» und dem Verein «Alpenstadt des Jahres» um. Das Projekt wird von dem Deutschen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Nuklearer Sicherheit (BMU) und aus Drittmitteln finanziert.